• Goed onderwijs voor alle kinderen
  Goed onderwijs voor alle kinderen
 • Samen SchOOL zijn
  Samen SchOOL zijn
 • Continu verbeteren
  Continu verbeteren
 • Passend en kwalitatief onderwijs
  Passend en kwalitatief onderwijs

Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad

Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 21 scholen verspreid over Lelystad is er voor elk kind altijd een school in de buurt waar het kan reken op goed onderwijs.

Nieuws

Bernd Bonnier interim-bestuurder Stichting SchOOL

vr 13 januari 2017

In overleg met de voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft de Raad van Toezicht een interim-bestuurder gevonden in de heer Bernd Bonnier. Met ingang van 1 februari 2017 neemt de heer Bonnier de taken van de heer André van der Velde over. De heer van der Velde legt die datum zijn functie neer als Lees verder

Vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad op website PO-raad

do 22 december 2016

  De PO-raad heeft in samenwerking met Simone de Vries een artikel geschreven over hoe het bewegingsonderwijs in Lelystad is geregeld. Een artikel om trots op te zijn. Hieronder de tekst die op de website staat van de PO raad: Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt Lees verder

Vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad op website PO-raad

Voorzitter College van Bestuur met keuzepensioen

di 13 december 2016

De heer André van der Velde heeft in overleg met de Raad van Toezicht besloten om per 1 februari 2017 met keuzepensioen te gaan en te stoppen als voorzitter van het college van bestuur van Stichting SchOOL. Hij heeft met veel passie en een grote betrokkenheid leiding gegeven aan de ontwikkeling van Stichting SchOOL. Juist Lees verder

Wethouder zet VVE scholen in het zonnetje!

wo 7 december 2016

De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs haar bevindingen gerapporteerd van het in het schooljaar 2015-2016 uitgevoerde onderzoek, naar de kwaliteit van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Lelystad. Hieruit blijkt dat Lelystad goed op weg is. Op een flink aantal van de onderzochte indicatoren is zelfs geconcludeerd dat ze gelden als een voorbeeld voor Lees verder

Wethouder zet VVE scholen in het zonnetje!
Inspectiebezoek Tjalk, Grundel en Finnjol

Inspectiebezoek Tjalk, Grundel en Finnjol

vr 2 december 2016

In november heeft de Inspectie van het Onderwijs een aantal scholen van Stichting SchOOL bezocht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De teams van OBS De Tjalk, OBS De Grundel en OBS De Finnjol  hebben mondeling de voorlopige conclusies van de inspecteurs gehoord. De officiële rapporten volgen binnen zes weken na het inspectiebezoek. Lees verder