• Goed onderwijs voor alle kinderen
  Goed onderwijs voor alle kinderen
 • Samen SchOOL zijn
  Samen SchOOL zijn
 • Continu verbeteren
  Continu verbeteren
 • Passend en kwalitatief onderwijs
  Passend en kwalitatief onderwijs

Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad

Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 21 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Samen SchOOL zijn”.

Nieuws

5 leerkrachten afgestudeerd Master

5 leerkrachten afgestudeerd Master

do 29 september 2016

Laura Verdurmen (OBS De Tjotter), Marit Jorissen (IKC Warande), Petra Husmann-Verweij (OBS De Boeier) en Marieke van Bruinessen (OBS De Boeier) kregen dinsdagavond hun diploma uitgereikt voor de HBO Master Leren en Innoveren (zie foto). De leerkrachten deden hun onderzoek op verschillende onderwerpen als coöperatieve werkvormen, opbrengstgericht werken of rekenen. Ook Ester Waterman (OBS De Meander) Lees verder

Tijdelijke opvang leerlingen SBO De Vogelveste in OBS Het Spectrum

wo 28 september 2016

Vanaf donderdag 29 september 2016 zal OBS Het Spectrum vier vervangende leslokalen bieden aan de leerlingen van SBO De Vogelveste. In het gebouw van de school voor speciaal basisonderwijs De Vogelveste is afgelopen weekend brand geweest. Naar verwachting zal de tijdelijke huisvesting tot de kerstvakantie duren. In De Vogelveste in De Veste in Lelystad heeft Lees verder

Tijdelijke opvang leerlingen SBO De Vogelveste in OBS Het Spectrum

Raad van Toezicht Stichting SchOOL besluit afscheid te nemen van lid van College van Bestuur

di 27 september 2016

Per 1 november a.s. verlaat de heer Van Tilburg Stichting SchOOL. De heer Van Tilburg is op 15 augustus 2013 tijdelijk benoemd als lid van het College van Bestuur van Stichting SchOOL. Met wederzijds goedvinden en in goed onderling overleg,  is tot zijn vervroegd vertrek besloten. De uitdagingen waarvoor Stichting SchOOL nu staat vereisen op Lees verder

Enquête voor ouders over sporten en bewegen

do 15 september 2016

De vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL organiseert in samenwerking met Sportbedrijf Lelystad een enquête onder ouders over de motivatie om kinderen te laten sporten en bewegen. Met deze gegevens kunnen scholen, de vakgroep bewegingsonderwijs en Sportbedrijf Lelystad goed bepalen wat er nodig is om sporten en bewegen voor meer kinderen mogelijk te maken. Doet u ook mee? Lees verder

Enquête voor ouders over sporten en bewegen
Kinderen OBS De Brink op TV bij Zappsport

Kinderen OBS De Brink op TV bij Zappsport

do 15 september 2016

Zaterdag 17 september 2016 komen de kinderen van groep 7/8 van OBS De Brink op TV in de uitzending van Zappsport. Er zijn opnamen gemaakt op school en bij de selectiewedstrijden in de gymzaal om de teams van drie jongens en drie meiden te vormen. Bij kartcentrum Lelystad kregen de 2 teams eerst kartles van twee ‘echte’ instructeurs waarna Lees verder