• Goed onderwijs voor alle kinderen
  Goed onderwijs voor alle kinderen
 • Samen SchOOL zijn
  Samen SchOOL zijn
 • Continu verbeteren
  Continu verbeteren
 • Passend en kwalitatief onderwijs
  Passend en kwalitatief onderwijs

Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad

Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 21 scholen verspreid over Lelystad is er voor elk kind altijd een school in de buurt waar het kan reken op goed onderwijs.

Nieuws

Inspectiebezoek Tjalk, Grundel en Finnjol

Inspectiebezoek Tjalk, Grundel en Finnjol

vr 2 december 2016

In november heeft de Inspectie van het Onderwijs een aantal scholen van Stichting SchOOL bezocht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De teams van OBS De Tjalk, OBS De Grundel en OBS De Finnjol  hebben mondeling de voorlopige conclusies van de inspecteurs gehoord. De officiële rapporten volgen binnen zes weken na het inspectiebezoek. Lees verder

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting SchOOL

do 24 november 2016

Binnen de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting SchOOL ontstaat per 1 januari 2017 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting.  Door het aflopen van de benoemingstermijn van een van Lees verder

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting SchOOL

Vacature: directeur bedrijfsvoering

do 10 november 2016

Stichting SchOOL is op zoek naar een directeur bedrijfsvoering. Met de heer Ray Lucieer als interim-lid van het college van bestuur van Stichting SchOOL werken we naar een passende organisatiestructuur. Vooruitlopend op de nieuwe bestuurlijke inrichting is besloten de transitie in te zetten van het huidige stafbureau naar een vraaggestuurd ondersteuningsbureau. Dit ondersteuningsbureau ondersteunt het college van bestuur en Lees verder

Nieuwe burgemeester maakt kennis met samenwerking opvang en onderwijs

vr 4 november 2016

Burgemeester Adema heeft op vrijdag 3 november een werkbezoek gebracht aan basisschool de Brink en peuterspeelzaal Kiekeboe. Zij bracht dit bezoek in het kader van haar kennismaking met Lelystad als nieuwe burgemeester. GO! Kinderopvang en Stichting SchOOL bieden op deze locatie opvang én onderwijs aan. Dit is één van de locaties waar intensief wordt samengewerkt om tot Lees verder

Nieuwe burgemeester maakt kennis met samenwerking opvang en onderwijs
5 leerkrachten afgestudeerd Master

5 leerkrachten afgestudeerd Master

do 29 september 2016

Laura Verdurmen (OBS De Tjotter), Marit Jorissen (IKC Warande), Petra Husmann-Verweij (OBS De Boeier) en Marieke van Bruinessen (OBS De Boeier) kregen dinsdagavond hun diploma uitgereikt voor de HBO Master Leren en Innoveren (zie foto). De leerkrachten deden hun onderzoek op verschillende onderwerpen als coöperatieve werkvormen, opbrengstgericht werken of rekenen. Ook Ester Waterman (OBS De Meander) Lees verder