Basisschool de Vuurtoren in Lelystad start met IMC Basis

IMC Basis is verheugd met de opening van haar dertiende vestiging in Lelystad. De leerlingen van groep 7 en 8 van openbare basisschool De Vuurtoren starten op 3 april met het lesprogramma van IMC Basis, mede dankzij financiële steun van de Gemeente Lelystad, de Rabobank en serviceclub Tafelronde 168 Lelystad.

IMC Basis komt voort uit het gedachtengoed van IMC Weekendschool en is een lesprogramma dat is bedoeld om maatschappijgericht onderwijs te integreren binnen het basisonderwijs. Kern van IMC Basis is dat leerlingen en enthousiaste vakexperts elkaar ontmoeten in de klas, samen aan de slag gaan met het ‘echte werk’ en op excursie gaan naar uiteenlopende werkplekken/vakgebieden zoals bijvoorbeeld, wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, journalistiek, bouwkunde/architectuur, film, wiskunde en beeldende kunst.

Op 3 april wordt er op openbare basisschool De Vuurtoren met IMC Basis gestart. De leerlingen en vakexperts werken 3 uur in de week op de dinsdagmiddag in kleine groepen, zo is er intensieve begeleiding. Daarbij worden de leerlingen gestimuleerd in het ontwikkelen van vaardigheden zoals communiceren, presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren, en dankzij ruime aandacht voor hun competenties kunnen zij hun interesses en talenten ontdekken. Deze doelstellingen sluiten precies aan op de werkwijze en uitgangspunten van openbare basisschool De Vuurtoren, aldus directeur Yvonne Verver. ‘Dit programma biedt onze leerlingen een mogelijkheid om de wereld om hen heen te ontdekken, te ervaren wat zij leuk vinden en waar ze goed in zijn en op een andere manier te leren en aan doelen te werken dan alleen uit boeken.’

Verbindingen leggen
IMC Basis vult het reguliere onderwijsaanbod aan. Het legt de focus op toekomstperspectieven, op de sociaal-emotionele ontwikkeling en op de niet-cognitieve vaardigheden. Zo wordt een bijzondere context gecreëerd waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding tegemoet te treden. Dat werpt zijn vruchten af, zegt projectleider Gemma Beij. ‘De leerkrachten van de Vuurtoren werken mee aan het programma en kunnen zo ook een verbinding leggen. Komt er een advocaat voor het vak Recht? Dan kan de leerkracht bijvoorbeeld tijdens het vak woordenschat of spelling de moeilijke woorden terug laten komen. Is er een boekhouder te gast? Dan kan hetgeen geleerd is terug komen tijdens rekenen.’

IMC Basis mogelijk maken
Door twee werelden met elkaar in contact te brengen inspireert IMC Basis niet alleen de leerlingen en de gastdocenten maar ook bedrijven en organisaties door hen te vragen hun competenties op een andere manier in te zetten. Partnerbedrijven en -organisaties krijgen een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en onderneming. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.