Nationale Sportweek

Sporten en bewegen centraal tijdens de Nationale Sportweek in Lelystad

Het NOC*NSF organiseert ieder jaar de Nationale Sportweek om te laten zien hoe gezond en vooral hoe leuk sporten en bewegen is. Meerdere Lelystadse organisaties die zich met sporten en bewegen bezighouden, organiseren tijdens de sportweek van 15 tot en met 29 september 2018 leuke sportieve activiteiten. De gymleerkrachten van de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL organiseren bij de gymlessen op vele scholen kijklessen of activiteiten voor ouders. Daarnaast worden in samenwerking met Sportbedrijf Lelystad kinderen bevraagd over hun motivatie om te sporten en te bewegen. De ouders en scholen worden bevraagd over de motivatie om kinderen te laten sporten en bewegen. Aan de hand van deze informatie kan beter worden ingespeeld op de bewegingsbehoefte van kinderen in de basisschoolleeftijd en de noodzakelijke randvoorwaarden. 

Ouders spelen belangrijke rol bij bewegen van kinderen
Uit onderzoek blijkt dat ouders van jonge kinderen minder dan gemiddeld bewegen. Overvolle agenda’s of andere prioriteiten spelen hierbij een rol, terwijl sporten juist een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het geeft energie en sporten bij een vereniging of sportclub levert contacten op. Ouders spelen een belangrijke rol bij het laten sporten en bewegen van kinderen. Wanneer ouders zelf sporten en bewegen vinden zij het belangrijk dat hun kinderen dat ook doen. De kinderen zullen het goede voorbeeld sneller volgen. Daarom zal in deze week veel voor ouders worden georganiseerd.

Meer samenwerking
Sportbedrijf Lelystad, GO Kinderopvang, de Vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL, Welzijn Lelystad, KernGezond Lelystad, GGD Flevoland en Sportservice Flevoland willen in de toekomst hun krachten meer gaan bundelen rondom de Nationale Sportweek door gezamenlijkeactiviteiten en de communicatie hierover te organiseren.