College van Bestuur

Het College van Bestuur van Stichting SchOOL wordt gevormd door Drs. Jonna E.A.M. Merkx (voorzitter College van Bestuur). Het bestuur is verantwoordelijk voor goed onderwijs op 20 scholen in Lelystad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en onze stakeholders.

Sinds 1 oktober 2017 is Drs. Jonna Merkx voorzitter van het College van Bestuur van Stichting SchOOL. Zij is daarvoor voorzitter van het College van Bestuur van stichting Cedergroep, een onderwijsorganisatie voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen. Vanaf 2004 was zij lid van het College van Bestuur van AMOS, een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs in Amsterdam. Zij hield zich bij beide organisaties in het bijzonder bezig met het versterken van de onderwijskwaliteit. Jonna Merkx heeft pedagogiek en wiskunde gestudeerd.

Jonna Merkx: “In samenwerking met alle directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en al het ondersteunend personeel werken we verder aan goed en sterk onderwijs voor onze leerlingen. Dit is onze maatschappelijke opdracht, die wij waar kunnen maken door te blijven werken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. De kracht van onze stichting is de kans om dit met elkaar te doen; samen sterker worden om onze maatschappelijke opdracht waar te maken. Alle medewerkers van de stichting leveren daaraan elke werkdag een bijdrage.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. “

 

Bestuursbureau
Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het bedrijfsbureau van Stichting SchOOL. Daar zijn 18 medewerkers actief in de ondersteuning en de facilitering van onze scholen, op de terreinen Onderwijskwaliteit, Logopedie, HRM, Personeelszaken, Financiën, Huisvesting, Sport & Bewegen, Communicatie en Secretariaat.