De Tjalk zoekt vanaf 1 januari 2019, een inspirerende directeur

De school

De Tjalk is een openbare school voor Daltononderwijs. De Tjalk verzorgt, naast de Meander, het Daltononderwijs in Lelystad. De Tjalk heeft op dit moment twee locaties. De onderbouw met de groepen 1 t/m 3 is gevestigd op Tjalk 2941. In dit gebouw is ook de BSO van Kinderopvang GO gevestigd. De midden en bovenbouw met de groepen 4 t/m 8 zijn gevestigd op Tjalk 2245. De school krijgt vooral leerlingen uit het centrum. Het leerlingenaantal bedraagt momenteel 240 leerlingen en dat is ook de prognose voor de komende jaren.

Benoemingsprocedure algemeen 2018

School- en Functieprofiel Directeur OBS De Tjalk