De Windroos zoekt een stimulerende en verbindende directeur

 

De School
De Windroos is een openbare school die toegankelijk is voor ieder kind ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders. De school ligt in het noordelijk deel van Lelystad in de wijk ”het Karveel”. De Windroos bestaat sinds 1975 en telt op dit moment 230 leerlingen. De leerlingen van de Windroos komen vooral uit de wijk het Karveel. Het leerlingenaantal is de laatste jaren gestegen door een ‘verjonging’ van de wijk. Daarnaast is er een groeiende instroom vanuit andere wijken.

 

Benoemingsprocedure algemeen 2018

School,- en Functieprofiel directeur De Windroos St.SchOOL