Doelgericht naar effectieve feedback op De Boeier

Scholen stellen zichzelf regelmatig nieuwe doelen om hun onderwijs te verbeteren. Kritisch kijken naar de eigen onderwijspraktijk is een belangrijke eerste stap. Op openbare basisschool De Boeier in Lelystad wil men werken met leerlingportfolio’s en stelt het team vast dat er dan nog ruimte voor verbetering is, met name op het gebied van feedback.

Veel scholen stellen zich ten doel om ‘doelgericht’ te werken. Op openbare basisschool De Boeier in Lelystad is ervoor gekozen om de leraren en leerlingen volgens de methode ‘continu verbeteren’
te laten werken. Bij deze methode bespreekt de leraar het lesdoel en hebben de leerlingen invloed op de manier waarop ze dit bereiken. Ook het reflecteren van de leerlingen heeft hierbij een plek. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in hun leerproces en stellen vervolgens met de leraar nieuwe doelen. Om dit proces zichtbaar te maken, heeft de school leerling-portfolio’s ingevoerd. De ontwikkeling van de leerlingen wordt zichtbaar, de leerlingen krijgen meer greep op hun eigen leerproces en zij leren op welke manier ze de gestelde doelen kunnen behalen.

De Boeier wil graag doelgericht werken, maar uit observaties blijkt dat het lesdoel niet structureel en niet op een eenduidige manier met de leerlingen wordt besproken. De leraar vertelt soms het lesdoel en af en toe schrijft ze het op het digibord. Uit een vragenlijst en gesprekken met leerlingen blijkt verder dat de helft van de leerlingen het lesdoel van de rekenlessen niet weet. Omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de leerlingen aan het einde van de les ook niet structureel reflecteren, weten de meesten van hen dan ook niet of zij het lesdoel van de rekenles hebben behaald. De feedback wordt meestal op de persoon gegeven: het zijn vooral ‘goed zo’, ‘probeer het nog eens’ en ‘knap van je’ opmerkingen.

Klik op de onderstaande link voor het volledige artikel:
Artikel M. Imming Doelgericht naar effectieve feedback