Feestelijke jaarafsluiting van project Plustijd op De Lepelaar

Maandag 10 juli hebben tien kinderen van OBS De Lepelaar met succes hun Plustijdtraject afgerond. Wethouder Janneke Sparreboom was aanwezig tijdens deze vrolijke en feestelijke bijeenkomst en reikte de certificaten aan de kinderen uit.

De kinderen lieten aan hun ouders en de wethouder via een presentatie zien wat zij bij Plustijd tijdens de verschillende uitstapjes hadden geleerd. Bijvoorbeeld wat er allemaal op de brandweerkazerne gebeurt en hoe de brandweer oefent in nagebouwde ruimtes. De kinderen mochten vervolgens zelf ervaren hoe lang het duurt om geblinddoekt van je slaapkamer naar de voordeur te komen. Dat bleek lastiger dan gedacht: het duurt een kwartier! Na de presentatie ontvingen de kinderen uit handen van wethouder Janneke Sparreboom vervolgens de certificaten. De bijeenkomst werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.

Plustijd ondersteunt de kinderen bij een succesvolle schoolloopbaan
Negen basisscholen uit Lelystad krijgen verlengde leertijd aangeboden door de gemeente Lelystad. Plustijd is opgezet voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en biedt kinderen een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Plustijd is een project waarbij op niet-schoolse wijze door leerkrachten met leerlingen in kleine groepen wordt gewerkt aan taal, rekenen, begrijpend lezen en bovenal samenwerken. Ook komen er soms gastsprekers en gaan de kinderen naar gastbedrijven zodat ze in aanraking komen met verschillende beroepen en voorbeeldrollen. Mede hierdoor krijgen zij meer plezier in het leren en groeit hun motivatie en zelfvertrouwen. Dit is belangrijk voor de kinderen om een goede start te kunnen maken op het voortgezet onderwijs en dit ook vol te houden. Zo krijgen zij de kans zich optimaal te ontwikkelen, wat hen later weer goede kansen geeft op de arbeidsmarkt.

Negen basisscholen nemen deel aan Plustijd
De basisscholen die deelnemen aan Plustijd zijn: De Vuurtoren, De Brink, Finnjoll, Ichthus, Driestromenland, de Poolster, de Optimist, de Lepelaar en de Albatros. Het Studiecentrum Lelystad verzorgt de lessen in het kader van Plustijd. De betrokkenheid van de school, de leerlingen, de ouders en de begeleiders is een belangrijke voorwaarde om een Plustijd-traject te laten slagen. Van de kinderen vraagt het extra inspanning omdat zij na schooltijd verder gaan om de extra leertijd te volgen. Zij leren echter wel op een leuke manier. Deelname is niet vrijblijvend, maar wel heel leuk en leerzaam! Ook volgend schooljaar zullen er weer nieuwe groepen kinderen starten met dit mooie project.