GMR zoekt nieuwe leden

Wil je…          

  • Je mening geven?
  • Ideeën uitwisselen?
  • Meedenken over de toekomst van Stichting SchOOL?
  • Jezelf ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap?

Samen zijn we sterker…!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt nog 3 ouders en 1 personeelslid.

Wat doet de GMR eigenlijk?

De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse taken. Dat zijn zaken die voor alle scholen en de stichting van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie, arbeidsomstandigheden en de financiën van Stichting SchOOL. Dit lijken misschien moeilijke onderwerpen, maar er zijn voldoende mogelijkheden voor het volgen van bijvoorbeeld een (korte) cursus.

Wanneer?

De GMR vergadert ongeveer 8 keer per jaar op avonden van 19.30-21.30 uur op het bestuursbureau van Stichting SchOOL.

Verdiensten

Voor elke ouder is er een financiële vergoeding. Personeelsleden hebben zitting vanuit het Taakbeleid.

Is jouw interesse nog steeds gewekt?

Misschien is het bijwonen van een vergadering wel het meest verhelderend. Je bent van harte welkom! Ervaring is niet nodig, de GMR biedt alle ruimte om je zelf te ontwikkelen op meerdere gebieden. Wil je meepraten en jezelf ontwikkelen, dan is de GMR echt een plek voor jou! Aanmelden kan via gmrschool@stichtingschool.nl

Graag tot ziens op de eerstvolgende vergadering van de GMR!