Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Banner_940x380px_GMR_DEF

Na het aftreden van de oude gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) deze zomer is het college van bestuur (CvB) in gesprek gegaan met de medezeggenschapsraden (MR-en) van alle scholen om te komen tot een nieuwe  (GMR). Een goede medezeggenschap op basis van vertrouwen, een positieve instelling en transparantie essentieel is voor goed onderwijs voor de leerlingen van de scholen van Stichting SchOOL.


GMR verkiezingen

Tijdens de drie opbouwende bijeenkomsten met alle MR-en van de scholen en het CvB is besloten dat er verkiezingen voor een nieuwe GMR komen. De structuur van een kleine GMR (6 ouders en 6 medewerkers) blijft behouden. De stappen die gezet moeten worden om tot een nieuwe GMR te komen worden begeleid door een verkiezingscommissie*. Janine Eshuis van VOS/ABB en Leon van der Veen van het bestuursbureau ondersteunen de commissie hierbij.

* De verkiezingscommissie bestaat uit:

  • Arjan Prins, ouder en lid van de MR van OBS De Triangel
  • Laura Schaap, leerkracht en lid van de MR van OBS De Tjotter
  • Cynthia Kint, leerkracht en lid van de MR van ZMLK De Zevenster

We zijn op zoek naar 6 ouders en 6 medewerkers voor de nieuwe GMR die samen met de MR-en en het CvB gaan werken aan de versterking van de medezeggenschap van Stichting SchOOL. Lees via de knop ‘Meer informatie’ wat een GMR doet, waarom dit zo belangrijk is en wat dit voor jou kan betekenen.


Inmiddels is de termijn om je kandidaat te stellen gesloten. Op woensdag 2 december 2015 komt de verkiezingscommissie bij elkaar. Zij controleren dan de aanmeldingen. Indien er meer kandidaten dan plekken zijn voor de nieuwe GMR volgen er verkiezingen. Donderdag 3 december wordt bekendgemaakt via deze site en die van de scholen hoe het proces verder verloopt. 

 

Meer_informatie icoon


 

Update: 3 december 2015, 15.20 uur

Vervolg verkiezingen

Afgelopen week hebben ouders en medewerkers van Stichting SchOOL zich kandidaat kunnen stellen voor een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De verkiezingscommissie heeft na sluiting van de aanmeldingstermijn alle aanmeldingen gecontroleerd. Er hebben zich 11 ouders en 6 medewerkers aangemeld. Er zijn 6 beschikbare plekken voor ouders en 6 beschikbare plekken voor medewerkers in de nieuwe GMR. Dat betekent dat er verkiezingen zijn voor de oudergeleding. Voor de medewerkers in de GMR is dat niet nodig.

De verkiezingen zullen digitaal plaatsvinden. Alle ouders van de medezeggenschapsraden (MR-en) mogen stemmen. Per ouder mag één stem per e-mail worden uitgebracht. Zij kunnen stemmen tot en met dinsdag 8 december tot 23.59 u. Hierover worden alle MR-en via de verkiezingscommissie geïnformeerd. De ingevulde motivatie van de kandidaten wordt  met de ouders van de MR-en gedeeld zodat zij hun keuze kunnen maken.

Woensdagavond 9 december worden de stemmen geteld en om 20.00 u wordt de uitslag bekendgemaakt. Iedereen is van harte welkom op het bestuursbureau van Stichting SchOOL,  Meenthoek 1 (boven Van der Linden, 1e verdieping). Alle MR-en, ouders en medewerkers worden uiterlijk op woensdag 9 december op de hoogte gebracht van de uitslag.

Heb je nog vragen? Mailen kan naar verkiezingenGMR@stichtingschool.nl .