Ik stel me verkiesbaar voor de GMR

Banner_940x380px_GMR_DEF

Ben je ouder of verzorger van kinderen die staan ingeschreven op een van de 21 scholen van Stichting SchOOL of ben je medewerker en in dienst van Stichting SchOOL? En heb je interesse in een lidmaatschap van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad? Dan kun je je verkiesbaar stellen. Om kandidaat te worden voor de nieuwe GMR vul je het onderstaande aanmeldformulier in. De verkiezingscommissie neemt de kandidaatstelling in behandeling en neemt contact met je op over de vervolgstappen. Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plekken in de nieuwe GMR, zullen de ouders en personeelsleden in de MR-en zich uitspreken met een schriftelijke stemming.

Inmiddels is het termijn om je kandidaat te stellen gesloten. Op woensdag 2 december 2015 komt de verkiezingscommissie bij elkaar. Zij controleren dan de aanmeldingen. Indien er meer kandidaten dan plekken zijn in de nieuwe GMR volgen er verkiezingen. Per categorie (oudergeleding en medewerkergeleding is dit het geval). De ingevulde motivatie van de kandidaten worden bij een verkiezing met de ouders en de personeelsleden van de MR-en gedeeld. Op basis van deze motivatie zullen zij hun keuze kunnen maken en hun schriftelijke stemming uitbrengen tijdens de verkiezingsavond op 8 december. Donderdag 3 december wordt bekendgemaakt hoe het proces verder verloopt en via deze site en die van de scholen.

 


Planning

  • Vrijdag 20 november: oproep aanmelden kandidaten
  • Dinsdag 1 december: sluitingstermijn aanmelden kandidaten
  • Woensdag 2 december: verkiezingscommissie komt bij elkaar
  • Donderdag 3 december: bekendmaking kandidaten en vervolg proces wordt hierop aangepast
  • Tot dinsdag 8 december 23.59 uur: verkiezingen: digitaal stemmen door ouders van de MR-en op de ouderkandidaten.
  • Dinsdag 8 december: telling stemmen
  • Woensdag 9 december: telling stemmen en bekendmaking uitslag (20.00 uur, bestuursbureau Stichting SchOOL, Meenthoek 1, 1e verdieping)
  • Maandag 14 december: benoeming leden GMR

Heb je nog vragen? Kijk eerst op de informatiepagina of mail naar verkiezingenGMR@stichtingschool.nl .

 

Update: 3 december 2015, 15.20 uur