Meer informatie GMR verkiezingen

Banner_940x380px_GMR_DEF


Wat is medezeggenschap?

De Van Dale geeft de volgende betekenis van het begrip medezeggenschap: recht op inspraak. Maar medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en om initiatief te nemen. Je behartigt daarmee de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Als (G)MR-lid kan jouw standpunt het verschil maken!

Medezeggenschap is er voor om te garanderen dat er met zo veel mogelijk perspectieven en belangen rekening gehouden wordt, zodat er uiteindelijk een weloverwogen besluit kan worden genomen. Met andere woorden, medezeggenschap is cruciaal voor het goed functioneren van onze organisatie.

 

Wat doet een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

Als lid van de GMR:

 • Behartig je de belangen voor leerlingen en ouders van alle scholen en de medewerkers van de hele organisatie van Stichting SchOOL;
 • Ga je in gesprek met het bestuur over zaken die voor alle scholen gelden; denk aan onderwijsbeleid, financieel beleid of personeelsbeleid;
 • Kun je invloed uitoefenen en initiatief nemen.

De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL.

 


Wat vragen we van kandidaten?

Van de medewerkers en ouders die zich verkiesbaar stellen voor de GMR vragen we :
 • Vooral veel enthousiasme!
 • Een positief kritische houding om samen te werken aan goed onderwijs voor onze kinderen
 • Rond de 10 keer per jaar vergaderen
 • Bereidheid tot het volgen van een cursus GMR (een dagdeel?)
 • Een open houding

Wat brengt zitting in de GMR je?

Het lidmaatschap bij de GMR:

 • biedt je de mogelijkheid om in de keuken van het schoolbestuur rond te kijken. Dat is niet alleen interessant en leerzaam, maar ook noodzakelijk;
 • leert je meer over de bestuurlijke aspecten van onze scholengroep;
 • biedt je de mogelijkheid jezelf persoonlijk te ontwikkelen;
 • geeft je de gelegenheid het verschil te maken en de belangen van je collega’s en de ouders te behartigen. Voorbeelden van situaties waarbij de GMR het verschil heeft gemaakt?

Voor de activiteiten in de GMR krijgen ouders per bijgewoonde vergadering een vergoeding. Medewerkers krijgen vrijstelling van hun reguliere taken voor 100 uur per schooljaar via het taakbeleid.

 


Hoe verloopt de verkiezingsprocedure?

Planning

 • Vrijdag 20 november: oproep aanmelden kandidaten
 • Dinsdag 1 december: sluitingstermijn aanmelden kandidaten
 • Woensdag 2 december: verkiezingscommissie komt bij elkaar
 • Donderdag 3 december: bekendmaking kandidaten en vervolg proces wordt hierop aangepast
 • Tot dinsdag 8 december 23.59 uur: verkiezingen: digitaal stemmen door ouders van de MR-en op de ouderkandidaten.
 • Dinsdag 8 december: telling stemmen
 • Woensdag 9 december: telling stemmen en bekendmaking uitslag (20.00 uur, bestuursbureau Stichting SchOOL, Meenthoek 1, 1e verdieping)
 • Maandag 14 december: benoeming leden GMR

Vervolg

De verkiezingscommissie zal na sluiting van de aanmeldingstermijn alle aanmeldingen controleren.Als de kandidaten bekend zijn worden alle MR-en geïnformeerd. Als er meer dan 6 kandidaten voor de oudergeleding en/of als er meer dan 6 kandidaten voor de  personeelsgeleding zijn vinden er verkiezingen plaats.


Update: 3 december 2015, 15.20 uur

Vervolg verkiezingen

Afgelopen week hebben ouders en medewerkers van Stichting SchOOL zich kandidaat kunnen stellen voor een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De verkiezingscommissie heeft na sluiting van de aanmeldingstermijn alle aanmeldingen gecontroleerd. Er hebben zich 11 ouders en 6 medewerkers aangemeld. Er zijn 6 beschikbare plekken voor ouders en 6 beschikbare plekken voor medewerkers in de nieuwe GMR. Dat betekent dat er verkiezingen zijn voor de oudergeleding. Voor de medewerkers in de GMR is dat niet nodig.

De verkiezingen zullen digitaal plaatsvinden. Alle ouders van de medezeggenschapsraden (MR-en) mogen stemmen. Per ouder mag één stem per e-mail worden uitgebracht. Zij kunnen stemmen tot en met dinsdag 8 december tot 23.59 u. Hierover worden alle MR-en via de verkiezingscommissie geïnformeerd. De ingevulde motivatie van de kandidaten wordt  met de ouders van de MR-en gedeeld.

Woensdagavond 9 december worden de stemmen geteld en om 20.00 u wordt de uitslag bekendgemaakt. Iedereen is van harte welkom op het bestuursbureau van Stichting SchOOL,  Meenthoek 1 (boven Van der Linden, 1e verdieping). Alle MR-en, ouders en medewerkers worden uiterlijk op woensdag 9 december op de hoogte gebracht van de uitslag.

Heb je nog vragen? Mail naar verkiezingenGMR@stichtingschool.nl .