Inloggen op InSite van Concent

Voor de salarisadministratie maken wij gebruik van AFAS Profit. Met ingang van augustus 2015 hebben wij de functionaliteit van Profit vergroot. Vanaf dat moment kunnen jullie onder andere loonstroken en jaaropgave(n) inzien via InSite (webinterface van Profit). Dat medewerkers informatie kunnen raadplegen en mutaties in hun persoonlijke gegevens inbrengen in het systeem wordt ESS (Employee Self Service) genoemd. De medewerker kan op deze manier zelf steeds meer informatie (live) inzien en raadplegen op die momenten dat hij of zij dat zelf wil.

Het internet adres waar u uw gegevens kunt raadplegen is: insite

Inloggen gaat via het zakelijk e-mailadres, met de extensie @stichtingschool.nl.  Wanneer u geen e-mailadres van @stichtingschool heeft, logt u in met het (privé) e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Bij de eerste keer inloggen is het verplicht om eenmalig het wachtwoord te wijzigen. U kunt de procedure vinden via: https://insite.mijnconcent.nl/personeel/downloads/WachtwoordWijzigenESS.pdf.

NB: Let bij het aanmaken van het wachtwoord op de onderstaande criteria:

 • Het bevat geen onderdeel van de gebruikersnaam of het e-mailadres van de gebruiker.
 • Het bestaat uit minimaal acht tekens.
 • Het bevat minimaal één teken uit drie van de onderstaande vier groepen:
  • Hoofdletters (A-Z)
  • Kleine letters (a-z)
  • Cijfers (0-9)
  • Vreemde tekens

Nadat u bent ingelogd, heeft u onder meer toegang tot:

 • uw persoonlijke gegevens
 • een overzicht van je dienstverband(en)
 • salarisstroken 
 • jaaropgave(n).

Onder het tabblad Personeelsdossier vindt u ook uw akte(n) van aanstelling.

LET OP: de toegang tot InSite blijft bestaan zolang uw dienstverband duurt. Als u uit dienst bent, heeft u geen toegang meer tot  uw gegevens. Het is aan te raden om voor uw uitdiensttreding de bestanden veilig te stellen door ze af te drukken en/of op te slaan op een opslagmedium.

Overigens worden eventuele loonstroken, die u wellicht na uitdiensttreding nog ontvangt, en de jaaropgave naar uw privé e-mailadres te sturen. De jaaropgave wordt verstrekt in de maand januari die volgt op het jaar waarin u uit dienst bent gegaan.

 

Mocht u, ondanks deze toelichting, vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u zich richten tot de PSA-contactpersoon van de school waar u werkzaam bent.

– Bent u werkzaam op de:

 • Vuurtoren
 • Lepelaar
 • Optimist
 • Albatros
 • Driemaster
 • Tjotter
 • Warande
 • Finnjol
 • Triangel
 • Brink
 • Poolster
 • Sluis

Jeanette Nierop
jwj.nierop@stichtingschool.nl
0320 767708

Bent u werkzaam op de:

 • Watergeus
 • Regenboog
 • Windroos
 • Boeier
 • Meander
 • Grundel
 • Tjalk

Wim Klein
awf.klein@stichtingschool.nl
0320 767714

Bent u werkzaam op/bij de:

 • Zevenster
 • Passend Onderwijs
 • logopedie
 • Vakgroep bewegingsonderwijs
 • bovenschools (waaronder Vervangingspool / Flevopool)

Arjan Pruijssen
ja.pruijssen@stichtingschool.nl
0320 767706