Inspectie beoordeelt OBS De Vuurtoren positief

Inspectie beoordeelt OBS De Vuurtoren positief

Vorige week heeft de Inspectie van het Onderwijs OBS De Vuurtoren bezocht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De inspectie heeft vertrouwen in de onderwijskwaliteit van de Vuurtoren en beoordeelt de school als “goed” waarbij zij het basistoezicht krijgen. Het team en de directie hebben hier de afgelopen jaren samen hard en doelgericht aan gewerkt met een resultaat om trots op te zijn!

Er is duidelijk sprake van eigenaarschap bij leerlingen voor de eigen leerdoelen, bij de leerkrachten voor de schooldoelen en bij de directeur voor de gezamenlijke doelen met de samenwerkingspartners. Dit is op allerlei vlakken zichtbaar in de school. Ook de samenwerking met ketenpartners is overtuigend aanwezig. Hierbij noemt de inspectie nadrukkelijk de doorstroomgroep, plustijd, de kinderwijkraad, de leerlingenraad, de politiekids en spelen op pleinen.

In het kader van het nieuwe toezicht kan de inspectie een school beoordelen als zeer zwak, zwak, kan beter, voldoende en goed. Bij dit nieuwe toezicht maakt de school eerst een zelfevaluatie en geeft hierin aan hoe zij zich zelf beoordeelt op vooraf aangegeven items. Naast de verplichte items mag de school nog twee zelf gekozen items beoordelen. De Vuurtoren heeft gekozen voor samenwerking en pedagogisch schoolklimaat. De zelfevaluatie is input voor het inspectiebezoek.

De Vuurtoren vierde het basisarrangement met groene ballonnen in de klas!