Notulen GMR

header_windroos_02

Notulen 2014 Notulen 2015 Notulen 2016
Notulen GMR 2014-01-14 Notulen GMR 2015-02-16 160111 Notulen deel 1
Notulen GMR 2014-02-17 Notulen GMR 2015-03-16 160111 Notulen deel 2
Notulen GMR 2014-04-14 Notulen GMR 2015-04-20 160225 Notulen
Notulen GMR 2014-06-02 160404 Notulen
Notulen GMR 2014-09-15 160523 Notulen
Notulen GMR 2014-10-20  160621 Notulen
Notulen GMR 2014-11-17  160912 Notulen
Notulen GMR 2014-12-15  161025 Notulen
 161214 Notulen
Notulen 2017 Notulen 2018 Notulen 2019
170126 notulen  180117 notulen
170306 notulen  180305 notulen
170418 notulen  180305 mededelingen CvB
 170531 notulen  180324 notulen
170706 notulen  180530 notulen
170911 notulen 180705 notulen
171017 notulen 180920 agenda   +  mededelingen
171130 notulen
jaarverslag

 

Voor vragen kunt u terecht bij: Suzanne Duijker (secretaris)

Voor meer informatie over de “nieuwe GMR” hier het indikkingsrapport:
Rapport indikking GMR stichting SchOOL v4.0

Hier onder de link naar de handreiking “goede medezeggenschap in het onderwijs”. Gesteund door veel partijen. Zeer zeker de moeite waard om te lezen.

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs

de vergaderingen vinden altijd plaats op de Meenthoek 1 (boven Van der Linden)
Start 19:30 uur. Wanneer je een vergadering wilt bijwonen, dit graag aangeven bij de secretaris