Mentorproject School’s Cool viert 10-jarig bestaan

Het mentorproject School’s Cool bestaat tien jaar in Lelystad en om dat te vieren werd er in Kubus een feestelijke bijeenkomst georganiseerd, waarbij schoolbesturen, directeuren, leerkrachten van groep 8, mentoren, betrokken ambtenaren, thuismentoren en vertegenwoordigers van direct betrokken instellingen werden toegesproken door wethouder Janneke Sparreboom en coördinator Jules Wolthuis. Tevens was de première van de film “Delanio”, waarbij 1 ½ jaar lang een kind werd gevolgd tijdens de begeleiding van het mentorprogramma.

Voorkomen van schooluitval
School’s Cool is in Lelystad in het leven geroepen om kinderen een betere kans te geven op een succesvolle schoolloopbaan en uiteindelijk het behalen van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Interventies gericht op de ontwikkeling van kinderen hebben het meeste rendement, wanneer deze interventies op jonge leeftijd worden ingezet. School’s Cool wordt voor alle schooltypen ingezet. Het hoofddoel van School’s Cool is het voorkomen van schooluitval in de brugklas van het voortgezet onderwijs en hiermee het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast is er aandacht voor bijvoorbeeld het leren structuur in het huiswerk aan te brengen, het verbeteren van de werkhouding en de leerprestaties en het zoeken naar een geschikte vorm van vrijetijdsbesteding.

Goede resultaten geboekt
In de afgelopen tien jaar heeft geen enkel kind dat aan het project deelnam voortijdig het voortgezet onderwijs verlaten. Kinderen zijn meer gemotiveerd om te leren en hun zelfvertrouwen is gegroeid. Ook is hun taalvaardigheid verbeterd en zijn ze meer gaan sporten. Ook zijn de ouders meer betrokken geraakt bij de schoolcarrière van hun kind. Binnenkort verschijnt er een verslag over al deze resultaten.

School’s Cool
School’s Cool richt zich op kinderen die de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs maken. Via het project begeleiden vrijwilligers (thuismentoren) deze kinderen om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt en de scholieren snel hun draai kunnen vinden in de nieuwe situatie.

Vrijwilligers onmisbaar
De komende periode wordt School’s Cool voortgezet. Per mentorperiode van anderhalf jaar starten 30 kinderen. Dertien vaste basisscholen van diverse schoolbesturen en de scholen voor voortgezet onderwijs nemen deel aan School’s Cool. Voor deze begeleiding zijn mensen nodig. Iedereen die geïnteresseerd is een kind 1 ½ jaar lang te begeleiden kan zich aanmelden. Voor deze en alle andere informatie kunt u een e-mail sturen naar jjc.wolthuis@lelystad.nl.

Op de website van www.schoolscoolnederland.nl is ook veel informatie te vinden.