Zeer moeilijk lerende kinderen leren naar vermogen participeren op De Zevenster

Zeer moeilijk lerende kinderen leren naar vermogen participeren op De Zevenster

Wethouder Elly van Wageningen is op bezoek geweest bij ZMLK-school De Zevenster na te gaan wat het toekomstperspectief is voor zeer moeilijk lerende jongeren. Wat hebben deze jongeren op de school en na de afronding van de schoolloopbaan nodig om met succes en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving? Tijdens de rondgang door de school ontmoette de wethouder jongeren en docenten en sprak met hen over dit thema. De Zevenster is als onderdeel van de Stichting SchOOL een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren van 4 tot en met 20 jaar.

Naar vermogen leren participeren

De wethouder nam onder andere een kijkje in het restaurant. Hier leren de jongeren op gestructureerde wijze maaltijden voor gasten te bereiden. In het computerlokaal liet een leerling de wethouder meekijken met haar werk. Inspirerend was de wijze waarop de professionals binnen de school met elkaar en een breed spectrum aan andere partijen samenwerken om de jongeren voor te bereiden naar vermogen te participeren in de samenleving. De harde leeftijdsgrens van 18 jaar, waarbij de begeleiding van deze jongeren op de verschillende leefgebieden overgaat van de jeugdhulp naar onder andere de Wmo en de Participatiewet, werkt voor deze jongeren niet goed.

Ketensamenwerking

Tijdens het werkbezoek sprak de wethouder met professionals over het toekomstperspectief van de jongeren. Door de veranderingen binnen de Wmo, de jeugdhulp, de Participatiewet en het passend onderwijs bestaat het risico dat deze kinderen tussen wal en schip terecht komen. De expertise uit het speciaal onderwijs moet daarom meer toegepast gaan worden in het reguliere onderwijs. In Lelystad werken gemeente en onderwijspartners samen in de ketensamenwerking voor ‘kans verdienende jongeren’. Met dit netwerk wordt een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie gerealiseerd. Nu wordt gekeken of deze samenwerking beter ingericht kan worden op jongeren die het vooruitzicht hebben dat zij alleen in aanmerking komen voor (arbeidsmatige) dagbesteding, zoals de jongeren die uitstromen uit De Zevenster. Er moet hier een betere koppeling tussen onderwijs en jeugdhulp komen.

Onder de aandacht brengen

Het werkbezoek gaf een goed inzicht in de huidige situatie. Wethouder Elly van Wageningen spreekt op 17 februari op een conferentie over jongeren in een kwetsbare positie. Minister Jet Bussemaker van onderwijs en staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken hebben deze conferentie samen met de G 32 steden georganiseerd. Het werkbezoek aan de Zevenster heeft laten zien wat deze jongeren echt nodig hebben om naar vermogen duurzaam te participeren in de samenleving en de wethouder wil dit graag onder de aandacht van de bewindslieden brengen.