OBS De Poolster zoekt, i.v.m. de uitbreiding van de school, een groepsleerkracht voor de onderbouwnit (1,0 fte)

Obs De Poolster, Kleurrijk en taalrijk in de Waterwijk.

De Poolster is een multiculturele school met drie Units: Onderbouwunit (groepen 1, 2 en 3), midden- en bovenbouwunit (groepen 4 t/m 8) en NT2 klassen voor opvang van arbeidsmigranten en vluchtelingen.

De Poolster is een school voor Unitonderwijs met een enthousiast team dat samen werkt aan verbeteringen die worden ontwikkeld in zgn. Ontwikkelteams. Hierbij wordt samengewerkt met de collega’s van obs De Brink. De ontwikkelteams buigen zich over: Passend Onderwijs, Pedagogisch Handelen en Didactisch Handelen. De school ontwikkelt zich tot een  school waar leerlingen werken aan individuele leerlijnen.

Voor de Onderbouwunit (groepen 1, 2 en 3) zoeken we een collega die het fijn vindt om samen met de collega’s de lesweek voor te bereiden en samen uit te voeren in gezamenlijke ruimtes. Leren van en met elkaar vinden we op De Poolster heel belangrijk.

Ben je ondernemend, ontwikkelingsgericht en onderzoekend dan past je deze baan uitstekend.

Omvang vacature: 1,0 Fte
Groep: Groep 1 (onderbouwunit)
Ingangsdatum: 01-03-2020 (eerder is mogelijk)
Einddatum: 31-07-2020
Bij geschiktheid na 31 juli 2020 een vaste overeenkomst.

Informatie:
Voor meer informatie over onze school kun je kijken op onze website www.poolsterlelystad.nl of contact opnemen met de directeur, Albert van Wijk. Telefoonnummer 0320 250514 of via mailadres: A.v.wijk@stichtingschool.nl.

Inschaling Leerkracht L10, conform CAO Primair Onderwijs. (L10/15  maximaal salaris € 3.910,- bruto per maand o.b.v 1,0 fte).