Openbaar Onderwijs

Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom. De scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. De kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen daarin ook een rol. Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school.

Wij brengen niet alleen maar kennis, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor ieder kind én iedere leerkracht.

 

Goed onderwijs voor àlle kinderen!

 

kernwaarden openbaar onderwijs

Meer informatie over openbaar onderwijs vindt u op OpenbaarOnderwijs.nu .