Openbare daltonbasisschool de Tjalk zoekt een enthousiaste groepsleerkracht voor groep 8 (0,2 fte)

School

De Tjalk is een openbare school voor Daltononderwijs. De tjalk verzorgt, naast de Meander, het Daltononderwijs in Lelystad. De Tjalk heeft op dit moment nog twee locaties. De onderbouw met groepen 1 t/m 3 is gevestigd op Tjalk 29-41. In dit gebouw is ook de BSO van Kinderopvang GO gevestigd. De middenbouw- en bovenbouw met de groepen 4 t/m 8 zijn gevestigd op Tjalk 22-45. Het leerlingenaantal bedraagt momenteel 265 leerlingen.

Missie en Visie van De Tjalk
Op De Tjalk wordt gewerkt vanuit de kernwaarden professioneel, vertrouwen en samen. Vanuit die kernwaarden heeft het team de missie en visie voor de school als volgt verwoord:

Missie: Onze daltonschool biedt binnen het kader van veiligheid, structuur en rust de kinderen en volwassenen de gelegenheid om zelfstandig, individueel en samen te werken aan de afgesproken taak.
Visie: Op onze school staat het belang van het kind voorop. Met liefde voor de kinderen en passie voor het Daltononderwijs zorgen wij ervoor dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zicht optimaal kunnen ontwikkelen.

Missie, Visie en Doel van het daltononderwijs

De volgende vijf kernwaarden staan centraal binnen het Daltondonderwijs en zorgen voor afstemming van leer- en leefklimaat: Verantwoordelijk & Vertrouwen, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie & Efficiency, Middelen & tijd.
Missie: Daltononderwijs is iedere leerling gegund.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht groep 8 (0,2 fte)
(dag in overleg)

Wij bieden

  • Een enthousiast en gezellig team, dat houdt van samenwerkend leren
  • Coaching/begeleiding door de schoolopleider, taalcoördinator, rekencoördinator en daltoncoördinator

Wij vragen

  • Ervaring in de bovenbouw
  • Enthousiasme en betrokkenheid om te werken binnen ons team
  • Inzet om samen met ons te werken aan het blijven verbeteren van de onderwijskwaliteit
  • Een daltoncertificaat of de bereidheid om de opleiding tot daltonleerkracht te volgen

 

Informatie:

Voor meer informatie over onze daltonschool kun je kijken op de website www.daltontjalklelystad.nl of contact opnemen met de directeur, Priscilla Ruijmgaart,0320 250445,  p.ruijmgaart@stichtingschool.nl

Ben jij die enthousiaste, creatieve betrokken collega? Solliciteer dan d.m.v. een email met je motivatie en CV naar Priscilla Ruijmgaart of maak telefonisch een afspraak.