Nieuw gebouw voor Kindcentrum Warande!

Nieuw gebouw voor Kindcentrum Warande!

Op maandag 8 mei vond de officiële opening van de MFA Warande plaats, waarbij het Integraal Kindcentrum Warande het gebouw officieel in gebruik nam. Wethouders Ed Rentenaar en Jop Fackeldey namen samen met directeur Hans Faust en de kinderen symbolisch afscheid van het oude schoolgebouw en liepen daarna naar het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw werd officieel door wethouder Ed Rentenaar en directeur Hans Faust met de gouden sleutel geopend.

Wethouder Rentenaar: “De wijk Warande is volop in ontwikkeling en de realisatie van deze volwaardige multifunctionele voorziening is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Met de realisatie van de MFA Warande staat er een passend en toekomstbestendig gebouw dat het onderwijsconcept en daarmee de (talent)ontwikkeling van de kinderen de ruimte biedt binnen het Kindcentrum Warande.”

Van 1203 naar 2300 vierkante meter en dat wordt gevierd!
Het gebouw is door Korfker architecten, in nauw overleg met de gemeente Lelystad, ontworpen. In maart 2016 is de bouw gestart door Nijhuis Bouw B.V. Na jaren van voorbereiding was het nu eindelijk zover. Driehonderdtwintig kratten met materialen zijn verhuisd en staan op hun nieuwe plek en zijn in gebruik genomen door de kinderen en medewerkers van het Kindcentrum.

Werken aan talentontwikkeling
Integraal Kindcentrum Warande is een initiatief van Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang. Deze unieke samenwerking biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kenmerkt zich door één team met één leiding, één visie en een doorgaande ontwikkelingslijn. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en opvang krijgt elk kind de mogelijkheid om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

Huisvesting ondersteunt het onderwijsconcept
De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Het passende en adequate onderwijsgebouw ondersteunt en stimuleert het onderwijs. Met een aansprekend gebouw met 12 groepsruimtes, ruimtes voor de kinderopvang en bovendien de mogelijkheid om bij verdere groei flexibel uit te breiden is dit gebouw klaar voor de toekomst.

Voorbereid op de toekomst
Kinderen wordt geleerd hun eigen waarden te ontwikkelen en te bepalen wat zij belangrijk vinden, waardoor zij de juiste keuzes kunnen maken in de toekomst. Er is veel aandacht voor het nieuwe en het onbekende, binnen een veilige omgeving met genoeg leermomenten, zoals pret maken en soms ruzie, elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. De professionele medewerkers van Kindcentrum Warande dagen kinderen uit om kritisch te denken, argumenteren, debatteren en filosoferen. Zij begeleiden de kinderen met geduld, begrip en betrokkenheid.

Bekijk ook het filmpje van Omroep Flevoland: