Opvang: voor- tussen en naschools

tjalk_001

Voor- en naschoolse opvang
GO! Kinderopvang is de partner van Stichting SchOOL wat betreft kinderopvang. GO! Kinderopvang heeft een dekkend netwerk voor de kinderopvang in Lelystad. Daarnaast sluit het pedagogisch beleid aan bij de visie van onze stichting.

Buitenschoolse opvang van GO! Kinderopvang biedt opvang buiten de schooltijden. Ook tijdens vakanties en schoolvrije dagen is uw kind welkom. Er is voldoende divers speelmateriaal, afgestemd op leeftijd. Ook is er regelmatig samenwerking met Centrum voor kunstzinnige vorming de Kubus en het Sportbedrijf Lelystad.

GO! Kinderopvang Daar word je groot

Tussenschoolse opvang
Stichting de Tussentijd biedt kinderen de mogelijkheid in alle rust en gezelligheid een broodje te eten. De groepen worden zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld. Gezond eten en (buiten) bewegen wordt gestimuleerd.

De kinderen eten in een door de school aangewezen ruimte. Op sommige scholen eten de kinderen in de ruimte van de Buitenschoolse opvang (BSO). Als de school ’s middags weer start (meestal rond 13 uur) dragen de overblijfkrachten de kinderen weer over aan de leerkrachten van de school om uitgerust aan het middagprogramma te beginnen.