Bestuursstructuur

sluis_001

Het openbaar onderwijs is in 1954 met één klas begonnen op het toenmalige werkeiland Lelystad-Haven. In de loop der jaren is de omvang van het openbaar onderwijs meegegroeid met de grootte van de stad. In 2006 is het voortgezet onderwijs zelfstandig verder gegaan onder de vlag van de Stichting Voorgezet Onderwijs Lelystad. In dat jaar is er voor het primair onderwijs overgegaan tot het instellen van bovenschools management om daarmee meer richting te geven aan gezamenlijk beleid. Op 31 december 2010 is het openbaar onderwijs in opdracht van de gemeenteraad verzelfstandigd en verder gegaan als Stichting SchOOL, Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad. De stichting wordt geleid door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol.

 

Eerste openbare basisscchool Herman Bekius van start in september 1954

Eerste openbare basisschool Herman Bekius september 1954