Jaarverslag

Datamuur Meander

Het jaarverslag geeft een beeld van het gevoerde beleid en de resultaten. Het gaat hierbij om de onderwerpen onderwijs, kwaliteit van de medewerker, huisvesting, financiën en klachten. Stichting SchOOL moet net als alle onderwijsinstellingen jaarlijks verantwoording afleggen over het onderwijskundige en financiële beleid. Bij het jaarverslag is ook de jaarrekening gevoegd.

 

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2018

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2017

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2016

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2015

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2014