Missie & visie

header_windroos_02

De missie van Stichting SchOOL is: ‘Goed onderwijs voor alle kinderen’
SchOOL ziet het als haar opdracht om kinderen optimaal te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en hun morele identiteit om zo een leven lang leren mogelijk te maken. Daarom werkt iedere school samen met partners (zoals peuterspeelwerk en brede school) die voor de ontwikkeling van de kinderen relevant zijn.

Missie_visie_stichting SchOOL

 

 • Ontwikkeling
  We streven ernaar dat kinderen, ongeacht kleur, etnische afkomst, geslacht of beperking mee kunnen doen in de samenleving
 • Ouders als partners
  Wij zien de ouders/verzorgers als educatieve partner. Zij maken hun kind immers dag en nacht mee, kennen de omgeving waarin hun kind zich beweegt buiten die van de school, hebben alle informatie omtrent het welbevinden en kennen de kansen en bedreigingen.
 • Brede taalontwikkeling
 • 3 – 13 jarigen
  Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met de wijk waarin zij wonen. Dit heeft effect op de ontwikkeling van de kinderen.

SchOOL investeert daarom in:

 • Een stimulerende leeromgeving
  De school beschikt, (zo nodig) in samenwerking met partners, over het vermogen om onderwijs, opvang, peuterspeelzaal- en buurtwerk te bieden aan de kinderen. Deze omgeving biedt mogelijkheden voor leren, spelen, ontdekken en ontwikkelen.
 • Samenwerking en communicatie
  De scholen werken samen met ouders en partners vanuit een gedeelde pedagogie.
 • Normen en waarden
  Binnen onze scholen is voortdurend aandacht voor normen en waarden die in de Nederlandse democratische samenleving centraal staan. Daarbij gaat het om openheid, dienstbaarheid, solidariteit en betrouwbaarheid. Vanuit respect voor verschillen kunnen wij verschillend zijn.
 • Rijke leeromgeving
  Kinderen verschillen en leren op geheel verschillende manieren. De een leert door te doen en de ander door uit een boek te leren. Elke school kenmerkt zich door een rijke
leeromgeving
met variatie aan leermogelijkheden om het leren van het kind te stimuleren.
 • Ieder kind is uniek
  Elk kind krijgt de mogelijkheid om zich op zijn of haar niveau te ontwikkelen in het verwerven van intellectuele, sociaal emotionele en culturele vaardigheden.
 • Ieder kind wil leren
  Ieder kind wil leren. Het wil de wereld om zich heen ontdekken. Dat betekent dat het leerstofaanbod op onze scholen prikkelend en uitdagend moet zijn en aan de behoeftes van ieder kind afzonderlijk moet voldoen.

Het strategisch plan ‘Meesters in leren’ richt zich op vier hoofdthema’s:

 1. We werken aan de kwaliteit van onze maatschappelijke opdracht om kinderen te begeleiden naar een zelfstandig functioneren in een snel veranderende wereld. We willen onderwijs dat past bij het kind zodat een ieder binnen zijn eigen mogelijkheden tot een optimale ontwikkeling kan komen.
 2. We zetten daarbij in op de kwaliteit van de schoolontwikkeling.
 3. Ook investeren we in de kwaliteit van onze medewerkers zodat zij hun rol als begeleider van kinderen zo goed mogelijk kunnen oppakken.
 4. Bij onze aanpak van al die onderwerpen willen wij verbinding zoeken met de wereld waarin het kind buiten schooltijd leeft. Om onze doelen te realiseren verbeteren we de kwaliteit van onze processen.

Koersplan Stichting SchOOL_2010 2014_Meesters in leren