Vacature: Lid Raad van Toezicht (HRM / juridische zaken)

sluis_002

Binnen de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting SchOOL ontstaat per 1 januari 2017 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting.  Door het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden is de RvT op zoek naar een geschikte kandidaat die in staat is met “informatie op afstand” snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Stichting SchOOL. Dit nieuwe lid van de RvT heeft bewezen kennis en relevante ervaring in complexe strategische vraagstukken op het gebied van human resource management en/of juridische zaken. Natuurlijk wordt affiniteit met het onderwijs in Lelystad verwacht.

De benoeming van het nieuwe lid vindt plaats op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Voor een toelichting op deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hoppenbrouwers, via telefoon 06-38230293.

Uw sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting SchOOL? Mail uw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk vrijdag 9 december 2016 naar info@stichtingschool.nl t.a.v. mevrouw A. Hoppenbrouwers, lid van de Raad van Toezicht.


Via een advertentie in de Stentor van 26 november 2016 en de Flevopost op woensdag 30 november én o.a. via deze website is de vacature opengesteld.

Naast de algemene profieleigenschappen die we van alle leden van Toezicht verwachten, wordt van de persoon die de vacature met portefeuille HRM/juridische zaken zal invullen, verwacht dat:

  • hij/zij in het bezit is van enkele jaren relevante werkervaring op het gebied van HRM en/of juridische zaken;
  • hij/zij affiniteit heeft met gesubsidieerde instellingen en de daaraan verbonden regels van personeelsvoorziening;
  • hij/zij adviseert binnen het College van Bestuur bij het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategieën (personeelsreductie; krimp leerlingenaantallen);
  • hij/zij kennis heeft, dan wel verwerft van de CAO-PO en kan interpreteren;
  • hij/zij integer, proactief, analytisch en samenwerkingsgericht is.