Voor ouders

tjalk_002

Zit uw kind al op een van de scholen van Stichting SchOOL? Of bent u zich aan het oriënteren op een basisschool in Lelystad? Dan bent u op de juiste website. Hier vindt u praktische informatie, bijvoorbeeld over schooltypen, de buitenschoolse opvang en de aanmeldprocedure. Stichting SchOOL heeft de keuze uit 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen die allemaal modern onderwijs bieden met betrokken leerkrachten. Scholen waarop alle kinderen welkom zijn, welke geloofsovertuiging of achtergrond zij ook hebben. Voor ons is het een uitgangspunt dat leerkrachten, schoolleiding, algemene directie, bestuur én ouders samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs in het belang van de ontwikkeling van het kind.

Iedereen welkom
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen en heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet apart, maar samen. De gemeenschappelijk missie van de Lelystadse openbare basisscholen is: ‘Uw kind daar gaan we voor! Uw kind daar staan we voor!’

Iedereen doet ertoe
Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk, maar de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Een aantal van onze scholen werken volgens de principes van Jenaplan-, of Daltononderwijs. Vaak voegen scholen zelf verschillende uitgangspunten van Jenaplan- Montessori of Daltononderwijs toe aan hun onderwijsuitgangspunten. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.