Per 1 januari 2018 nieuwe directeur op De Boeier

Het bestuur van de stichting SchOOL is verheugd dat mevrouw Roelie Renzema (geboren 1970) met ingang van 1 januari 2018 de nieuwe directeur van basisschool De Boeier wordt. Roelie Renzema volgt Aukje van der Meer op, die dit schooljaar als waarnemend directeur De Boeier heeft geleid. Wij bedanken Aukje, die met veel inzet en inspiratie de afgelopen maanden leiding heeft gegeven aan de school en na de kerstvakantie haar functie als adjunct- directeur weer zal oppakken.

Mevrouw Renzema heeft ruime ervaring als leidinggevende in het voortgezet onderwijs en maakt nu de overstap naar het basisonderwijs. Zij is momenteel teamleider VMBO van het Bornego College in Joure en was eerder werkzaam op ISG Arcus in Lelystad als teamleider Techniek.

Wij hebben Roelie Renzema leren kennen als een enthousiast leidinggevende, die het ambacht van schoolleider verstaat en vanuit de verbinding met medewerkers verder zal werken aan de professionele cultuur. Zij kijkt ernaar uit om als directeur de eindverantwoordelijkheid voor deze boeiende school te dragen.

Proactief
,,Toekomstgericht onderwijs betekent voor mij onderwijs met een proactieve houding,’’ zegt Roelie Renzema. ,,In mijn ideale school maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en ontwikkelen we die verder. We begeleiden leerlingen om maximaal te presteren en wij stimuleren hun ontwikkeling tot sociale en zelfstandige mensen. Ik kijk met enthousiasme en vertrouwen uit naar de samenwerking met collega’s en ouders om ons leren en dat van de leerlingen te stimuleren en te maximaliseren.”
Niet alleen het bestuur van Stichting SchOOL, maar ook de medewerkers, de ouders en leerlingen van De Boeier zijn blij met haar benoeming.