PER 1 JULI 2018 START NIEUWE MEERSCHOLEN DIRECTEUR

Het bestuur van de Stichting SchOOL is verheugd dat mevrouw Fonny Docter (1957) met ingang van 1 juli 2018 de nieuwe meerscholen directeur van De Zevenster, De Watergeus en De Triangel wordt. Fonny Docter volgt Gerry van Vliet op, die met welverdiend pensioen gaat. Wij bedanken Gerry voor al haar jaren van enthousiast en bevlogen leiderschap.

Fonny Docter heeft een onderwijscarriėre als leerkracht, directeur en meerscholen directeur. Ook heeft zij gewerkt als consultant, trainer, coach en interimmanager bij organisatie-adviesbureau BMC.

Over haar benoeming zegt zij: “Met mijn benoeming als meerscholen directeur in Lelystad ben ik blij. De opdracht die ik bij mijn benoeming heb meegekregen is uitdagend en past bij mij: samen met de adjunct-directeuren de koers uitzetten voor het cluster van de drie scholen, waarvoor ik eindverantwoordelijk ben en deze koers implementeren. Dit zal ik doen door vanuit een heldere strategie de scholen te positioneren en mijn cluster vorm te geven als een expertisecentrum met toegevoegde waarde voor de ondersteuning naar andere scholen binnen de Stichting SchOOL, Lelystad en het samenwerkingsverband. Ik ga voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan. Uit een kind halen wat erin zit, is waar kinderen recht op hebben. De leerkrachten uit mijn teams zal ik samen met de adjunct-directeuren daarvoor faciliteren. De doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen voor onze specifieke doelgroep zullen we verder ontwikkelen en verstevigen. Binnen het samenwerkingsverband PO en VO en alle partners die daaraan verbonden zijn wil ik een verbindende rol vervullen. Ik heb er veel zin in!”

Niet alleen het bestuur van Stichting SchOOL, maar ook medewerkers, ouders en leerlingen zijn blij met haar benoeming.