Per 1 juni 2018 nieuwe directeur op De Optimist

Het bestuur van de Stichting SchOOL is verheugd dat mevrouw Iris von Oven (1970) met ingang van 1 juni 2018 de nieuwe directeur van basisschool De Optimist wordt. Iris von Oven volgt Arenda Beekman en Sandra Rookhuizen op, die vanaf januari als waarnemend directeur De Optimist geleid hebben na de pensionering van Gerrit Groot. Wij bedanken Arenda en Sandra, die met veel inzet en inspiratie de afgelopen maanden leiding hebben gegeven aan de school.

Iris von Oven is neuropsychologe, die na een loopbaan als psychologisch medewerker en ondernemer in 2012 de overstap gemaakt heeft naar het basisonderwijs en als leraar in Almere gewerkt heeft op een aantal scholen. Naast het leraarschap heeft zij onder meer als brede schoolregisseur gefunctioneerd. Wij hebben haar leren kennen als een enthousiast en visiegericht schoolleider, die wil werken vanuit de verbinding met leerlingen, ouders en het team van De Optimist.

Ik kijk uit naar het werken met het team van De Optimist, het delen van onze kennis en ervaringen, elkaar te inspireren en zo het onderwijs op de school steeds beter te maken. Ik houd van persoonlijk contact met alle geledingen van de school en verheug mij vol enthousiasme en vertrouwen op de samenwerking met collega’s, ouders en de omgeving om de school verder te ontwikkelen naar een plek waar we leerlingen een veilige, prikkelende en uitdagende leeromgeving bieden. En daarmee het maximale uit de leerlingen en de school te halen. Een plek waar we leerlingen begeleiden tot zelfstandige en sociaal sterke mensen. “

Niet alleen het bestuur van Stichting SchOOL, maar ook de medewerkers, de ouders en leerlingen van De Optimist zijn blij met haar benoeming.