Raad van Toezicht

windroos_02

De Raad van Toezicht (RvT) vertegenwoordigt de belangen van het maatschappelijke veld. Het maatschappelijke veld bestaat uit alle groeperingen en personen die belang hebben bij goed onderwijs in Lelystad.

Belangrijkste taken
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur (CVB) en verleent goedkeuring op besluiten van het CvB die in de statuten staan vermeld. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door het uitbrengen van een jaarverslag.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer T. (Theo) Caldenhoven
  • De heer M. (Mark) Klein
  • Mevrouw C. (Caren) Japenga
  • De heer P. (Paul) Klukhuhn
  • Mevrouw A. (Anke) van der Beek