Scholen op de kaart

do 16 februari 2017

Scholen op de kaart vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en kunt u scholen vergelijken. Deze site biedt  interessante informatie over onderwijs en resultaten van de scholen in uw buurt. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Lees verder

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

do 16 februari 2017

Voor klachten en meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld in het onderwijs kunt u tegen lokaal tarief bellen naar het algemene nummer van het ‘meldpunt vertrouwensinspecteurs’. Dit nummer is: 0900-1113111. Kijk hier voor meer informatie over het Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klokkenluidersregeling

do 16 februari 2017

Per 1 juli 2016 is elke organisatie wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Stichting SchOOL geeft in haar Klokkenluidersregeling een beschrijving hoe wordt omgegaan met het vermoeden van een misstand. Uitgangspunt is dat het vermoeden intern Lees verder

Integriteitscode

zo 12 februari 2017

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om deze reden een voorbeeldfunctie.

Gedragscode vrijwilligers

zo 12 februari 2017

Wij vinden het fijn dat vrijwilligers en hulpouders ​de school ondersteunen. Immers zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast Lees verder

Gedragsproblemen

do 9 februari 2017

Als een leerkracht gedragsproblemen signaleert bij een kind wordt hierover met de ouders gesproken. Zien we gedragsproblemen die veroorzaakt kunnen zijn door aanleg, dan verwijzen wij u door voor verder onderzoek. Wij verwijzen naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden. Hiervan komt dan een verslag in het leerling-dossier.