Stichting SchOOL zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs (ca 1,0 fte)

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS (ca 1,0 FTE)

Het betreft een vacature ter vervanging van verlof tot de kerstvakantie 2019 (ca 0,4 fte)
én ca 0,6 fte formatie op proef met uitzicht op vast.
Inschaling in L10, conform de CAO PO

WIL JIJ:
Werken in de enthousiaste Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad?
De vakgroep Lelystad bestaat momenteel uit 24 vakleerkrachten die werkzaam zijn binnen het
(speciaal) basisonderwijs. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie die o.a. heeft geresulteerd in een
moderne zaalinrichting, een werkboek bewegingsonderwijs, een centrale lessenplanning, een
leerlingvolgsysteem en een gezamenlijke aanpak van sportdagen en schoolkampen.
Tevens werken wij samen met verschillende sportaanbieders in Lelystad in het kader van de School in
Verbinding/ Brede school.
De vakleerkrachten bedienen verschillende schoolbesturen die in Lelystad gevestigd zijn. Je komt in
dienst bij Stichting SchOOL.

Verder bieden wij collegialiteit, begeleiding, ondersteuning en gezelligheid.
De vacatures gaan in zo spoedig mogelijk na de zomervakantie 2019
 Vervangende formatie: 2 dagen OBS de Tjalk: maandag en donderdag
 Formatie met uitzicht op vast: 3 dagen op OBS de Driemaster en SCPO Horizon: dinsdag, woensdag en vrijdag

Wij zoeken een collega in het bezit van HBO-ALO, die:
 werkzaam wil zijn binnen het basisonderwijs: de sportieve Brede School,
 kindgericht bewegingsonderwijs wil verzorgen,
 in samenwerking met verschillende sportaanbieders wil komen tot een passend beweegaanbod
voor alle kinderen,
 binnen de school het complete beweegaanbod wil uitdragen, zowel richting team, kinderen als
ouders,
 enthousiast wil participeren binnen de overlegstructuur van de vakgroep en de beweegteams,
 graag wil werken in goed ingerichte gymzalen, waarvoor de vakgroep mede verantwoordelijk is,
 de voorkeur gaat uit naar een ervaren vakleerkracht.

Sollicitatie per mail vóór: dinsdag 3 september 2019
Naar: Simone de Vries
mailto:s.devries@stichtingschool.nl

Informatie algemeen:
Simone de Vries
06-43476918
0320-767709
Te bereiken op: maandag tot en met donderdag.

Informatie over de vakgroep bewegingsonderwijs:
Website: bewegingsonderwijslelystad.nl
Informatie over de scholen:
Website: OBS de Tjalk: http://www.daltontjalklelystad.nl
Website: OBS de Driemaster: https://www.obsdedriemaster-lelystad.nl
Website: SCPO De Horizon: https://www.horizonlelystad.nl
De proeflessen en gesprekken zullen gepland worden op woensdag 11 september. Uiterlijk vrijdag 6
september word je geïnformeerd of je uitgenodigd wordt voor een proefles en gesprek