VACATURE MEERSCHOLEN DIRECTEUR MET ONDERNEMERSZIN (0.8 FTE – 1.0 FTE)

Stichting SchOOL te Lelystad zoekt met ingang van 1 mei 2018 een

MEERSCHOLEN DIRECTEUR MET ONDERNEMERSZIN (0.8 FTE – 1.0 FTE)

Onze organisatie
Stichting SchOOL te Lelystad is een openbare onderwijsorganisatie met 18 basisscholen, 1 integraal kind centrum, een SBO en een (V)SO). Iedere school heeft zijn eigen karakter, sfeer en kerntaken. De scholen worden ondersteund door het bestuursbureau. Voor verdere informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website.

De functie
Je bent integraal verantwoordelijk voor OBS De Triangel, SBO De Watergeus en S(V)O de Zevenster. Je richt je op de realisatie van de bestuurlijke opdracht om de drie scholen te positioneren en vorm te geven als expertisecentrum met toegevoegde waarde voor de ondersteuning in het regulier onderwijs. Tevens breng je eenheid in de drie scholen door hoogwaardig onderwijs te bieden aan leerlingen van 3 tot 20 jaar met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Je bent een verbindende schakel richting een veelheid aan samenwerkingspartners. Naast leidinggevende ben je tevens een echte netwerker die velerlei contacten onderhoudt en de diverse bijbehorende rollen goed kan invullen. In het samenwerkingsverband PO en VO speel je een actieve en verbindende rol.

Je functioneert als boegbeeld die samen met de adjunct-directeuren de koers uitzet en deze implementeert. Je zorgt dat ieders expertise effectief wordt ingezet ten dienste van een duurzame kwaliteitsontwikkeling van de drie scholen.

Competenties en vaardigheden
– Je hebt een visie op de toegevoegde waarde van het speciaal onderwijs binnen passend onderwijs, kan deze uitdragen en omzetten in zichtbare acties.

– Je hebt ambitie om het expertisecentrum en de kwaliteit van het onderwijs en de zorg uit te bouwen en te versterken vanuit de toegevoegde waarde op het regulier onderwijs.

– Je bent een ondernemer en ziet kansen en verzilvert deze binnen een innovatief (speciaal) onderwijsconcept.

– Je combineert strategisch en conceptueel denken met ‘hands-on’ en ‘getting things done’ instelling.

– Je bent een toegankelijke en verbindende persoonlijkheid die inspireert en innoveert.

– Je hebt een feilloos gevoel van belangen en bent vaardig in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën ten aanzien van onderwijs- en zorgarrangementen binnen de drie scholen en daarbuiten.

– Je bent organisatorisch en bedrijfsmatig sterk.

– Je bent besluitvaardig en resultaatgericht.

– Je geeft op een duidelijke wijze sturing aan het (directie)team, neemt de leiding en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

– Je schept een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers worden gehoord, gestimuleerd en gewaardeerd.

– Je bent gedisciplineerd en verwacht dat ook van anderen.

– Je bent gedreven om de teams en jezelf te blijven ontwikkelen. Je neemt mensen mee in die ontwikkeling en bent daadkrachtig.

Er wordt nadrukkelijk een beroep op je gedaan een bijdrage te leveren aan het versterken van de  stichting als geheel door onder andere het delen van kennis en het vervullen van een voortrekkersrol.

Dit kenmerkt jouw persoonlijkheid
Je:

– bent authentiek;

– bent slim, scherp en snel;

– hebt passie voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoefte;

– combineert kennis en vakmanschap met humor, inzet en creativiteit.

Onze eisen
Je hebt:

– een HBO plus werk- en denkniveau;

– ruime eindverantwoordelijke onderwijskundige en leidinggevende ervaring;

– zicht op ontwikkelingen in het (speciaal)onderwijs;

– een onderwijsbevoegdheid;

– kennis van actuele ontwikkelingen rond passend onderwijs.

Ons aanbod
Wij bieden:

– een uitdagende functie en collega’s die successen willen boeken;

– een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;

– inschaling in de DC schaal van de CAO PO;

– een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?
Klik op de onderstaande link om te solliciteren. De sollicitatieprocedure loopt via Erik Versteege Search.

Stichting SchOOL Lelystad – Meerscholendirecteur SBO, S(V)O en OBS