Vacatures

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat goed onderwijspersoneel en goed onderwijskundig leiderschap van cruciaal belang zijn voor goed onderwijs. Stichting SchOOL wil een lerende gemeenschap zijn en inzetten op de groei naar sterke scholen met sterke directeuren en een team dat vanuit eigen kwaliteit en betrokkenheid leert, groeit en inspireert. Dat vereist dat personeelsleden vertrouwd zijn met hedendaagse inzichten op pedagogisch-didactisch terrein en dat directeuren vanuit een sterk onderwijskundig leiderschap invulling geven aan hun taak. We willen het leren van onze medewerkers bevorderen door individuele ondersteuning en het faciliteren van professionele ontmoetingen om collectief te leren.


 

Werken bij Stichting SchOOL? Bekijk de vacatures

 

 

Leerkrachten gezocht! Tijdelijke en vaste plaatsen op meerdere scholen: stuur een sollicitatie naar eenbaan@stichtingschool.nl


Stage vierdejaarsstudent leraar in opleiding ? Op zoek naar een leuke leer- en werkplek?
Regelmatig zijn scholen van Stichting SchOOL op zoek naar jou. Op al onze scholen wordt gewerkt met een opgeleide Begeleider op Afstand (zgn. BOA) en schoolopleider. Een ideale manier om werkervaring op te doen en in de praktijk te leren zelfstandig les te geven. Kijk hier voor meer informatie.

Collectieve Arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs
Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen. In de cao PO maken de PO-Raad als werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden. De PO-Raad behartigt daarbij de belangen van de schoolbesturen aan de cao-tafel. Bij deze onderhandelingen hebben wij zowel oog voor de uitvoerbaarheid voor het schoolbestuur als de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen.