VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS (ca 2,0 FTE)

Het betreft een vacature ter vervanging van verlof tot de kerstvakantie 2019 (ca 1,0 fte) én een vacature van ca 1,0 fte op proef met uitzicht op vast.
Inschaling in L10, conform de CAO PO.

WIL JIJ: Werken in de enthousiaste Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad?
De vakgroep Lelystad bestaat momenteel uit 24 vakleerkrachten die werkzaam zijn binnen het (speciaal) basisonderwijs. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie die o.a. heeft geresulteerd in een moderne zaalinrichting, een werkboek bewegingsonderwijs, een centrale lessenplanning, een leerlingvolgsysteem en een gezamenlijke aanpak van sportdagen en schoolkampen.
Tevens werken wij samen met verschillende sportaanbieders in Lelystad in het kader van de School in Verbinding/ Brede school.
De vakleerkrachten bedienen verschillende schoolbesturen die in Lelystad gevestigd zijn. Je komt in dienst bij Stichting SchOOL.
Verder bieden wij collegialiteit, begeleiding, ondersteuning en gezelligheid.

De vacatures gaan in m.i.v. 26 augustus 2019
Vervangende formatie: 4 dagen OBS de Tjalk, 1 dag OBS de Albatros
Formatie met uitzicht op vast: 4 dagen islamitisch onderwijs Al Ihsaan en 1 dag KBS ’t Schrijverke.
Een combinatie van scholen is mogelijk, iedere school gaat naar een eigen gymzaal
Wij zoeken een collega in het bezit van HBO-ALO, die:
– werkzaam wil zijn binnen het basisonderwijs: de sportieve Brede School,
– kindgericht bewegingsonderwijs wil verzorgen,
– in samenwerking met verschillende sportaanbieders wil komen tot een passend beweegaanbod voor alle kinderen,
– binnen de school het complete beweegaanbod wil uitdragen, zowel richting team, kinderen als ouders,
– enthousiast wil participeren binnen de overlegstructuur van de vakgroep en de beweegteams,
– graag wil werken in goed ingerichte gymzalen, waarvoor de vakgroep mede verantwoordelijk is,
– de voorkeur gaat uit naar een ervaren vakleerkracht.

Sollicitatie per mail vóór: dinsdag 11 juni.
Naar: Simone de Vries
mailto:s.devries@stichtingschool.nl
Informatie algemeen:
Simone de Vries
06-43476918
0320-767709
Te bereiken op: maandag tot en met donderdag.
Informatie over de vakgroep bewegingsonderwijs:
Website: bewegingsonderwijslelystad.nl
Informatie over de scholen:
Website: Al Ihsaan: http://www.noorscholen.nl/alihsaan/
Website: OBS de Tjalk: http://www.daltontjalklelystad.nl
Website: OBS de Albatros: http://www.albatroslelystad.nl
Website: SKO ‘t Schrijverke: https://www.schrijverke-lelystad.nl/
De proeflessen en gesprekken zullen gepland worden op woensdag 19 juni. Uiterlijk vrijdag 14 juni word je geïnformeerd of je uitgenodigd wordt voor een proefles en gesprek.