van de GMR

GMR nieuws.                                                                                                                                 Juni 2019

Enquête stakingsgelden.

Voor de meivakantie heeft de GMR een korte enquête uitgezet richting de MR-en van de scholen. Het onderwerp van deze enquête was de inzet van de stakingsgelden en is beantwoord door 8 scholen. De GMR is blij met de respons en neemt de overwegingen van de MR-en mee in haar advies naar de bestuurder. Een van de MR-en vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat de stakende collega’s een grotere stem mogen hebben in het besluit waaraan de gelden te besteden. Vast staat dat MR-en unaniem zeggenschap willen hebben over de stakingsgelden. Vijf van de zeven MR-en vinden dat het geld terug moet vloeien naar de scholen zelf. Twee van de MR-en hebben andere ideeën. Alle MR-en zijn het er over eens dat de stakingsgelden niet Stichting breed moet worden ingezet.

De MR-en die gereageerd hebben zijn van de Sluis, de Albatros, de Grundel, de Tjotter, de Tjalk, de Zevenster, de Vuurtoren en de Driemaster. Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Voor de toekomst wil de GMR graag meer in contact treden met de MR-en.

De Grundel heeft de GMR al uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering en de Boeier is 5 juni aan de beurt. Er kunnen dan ook direct vragen worden gesteld. Om elkaar beter op de hoogte te houden heeft de GMR de MR-en verzocht om de belangrijkste 3 punten uit hun eigen vergadering door te sturen richting de GMR.

De GMR vraagt op haar beurt meer om de mening van de MR-en middels een FORMS enquête die verstuurd wordt naar het Stichting SchOOL mail adres van de MR. Bij deze dan ook het verzoek om als MR vooral het stichting school mail adres te gebruiken. Wanneer dat niet mogelijk is dan ontvangen wij graag een vervangend mail adres.

Ledenwerving.

De GMR is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Het gaat dan om 3 leden van de oudergeleding en 1 van de personeel geleding. Misschien is het bijwonen van een vergadering van de GMR nog het meest verhelderend. De GMR biedt alle ruimte om je zelf te ontwikkelen op meerdere gebieden. Wil je meepraten en jezelf ontwikkelen, dan is de GMR echt een plek voor jou.