Wethouder Sparreboom geeft les over de gemeente aan kinderen Plustijd

Kinderen van 15 basisscholen die Plustijd volgen, hebben woensdagmiddag 18 april in de raadzaal in het stadhuis van Lelystad een gastles gehad van wethouder Janneke Sparreboom. De les ging over democratie en de wethouder vertelde de kinderen hoe het besturen van een gemeente werkt. De kinderen hebben spelenderwijs samen met de wethouder ondervonden hoe het besluitvormingsproces in zijn werk gaat. De Plustijd-groep van De Albatros liet trots zien wat zij in het project Sharepaint hebben geschilderd. De kinderen van De Lepelaar droegen een mooi gedicht voor. Na afloop kregen de kinderen een rondleiding door het stadhuis.

Plustijd is verlengde leertijd
Vijftien basisscholen uit Lelystad krijgen sinds de start van schooljaar 2017-2018 verlengde leertijd aangeboden door de gemeente Lelystad, onder de naam Plustijd. Plustijd is opgezet voor leerlingen van groep 5 tot en met 7 van het basisonderwijs en biedt kinderen een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Zo krijgen zij de kans zich optimaal te ontwikkelen, wat hen later weer goede kansen geeft op de arbeidsmarkt. Plustijd is een project waarbij op niet-schoolse wijze door leerkrachten met leerlingen in kleine groepen wordt gewerkt aan taal, rekenen, begrijpend lezen en bovenal samenwerken. Ze leren om creatief samen te werken, maken kennis met nieuwe woorden en passen deze meteen toe. Ook komen er soms gastsprekers en gaan de kinderen naar gastbedrijven, zodat ze in aanraking komen met verschillende beroepen en voorbeeldrollen. Mede hierdoor krijgen zij meer plezier in het leren en groeit hun motivatie en zelfvertrouwen. Dit is belangrijk voor de kinderen om een goede start te kunnen maken op het voortgezet onderwijs en dit ook vol te houden.

Succes dankzij betrokkenheid
De 15 basisscholen die deelnemen aan Plustijd zijn: de Vuurtoren, de Brink, de Finnjol, Ichthus, Driestromenland, de Poolster, de Optimist, de Lepelaar en de Albatros, Al Ishaan, de Grundel, de Wildzang, het Mozaïek, Laetare en de Triangel. Het Studiecentrum Lelystad verzorgt de lessen in het kader van Plustijd. De betrokkenheid van de school, de leerlingen, de ouders en de begeleiders is een belangrijke voorwaarde om een Plustijd-traject te laten slagen. Van de kinderen vraagt het extra inspanning omdat zij na schooltijd verder gaan om de extra leertijd te volgen. Deelname aan Plustijd is niet vrijblijvend, maar voor de leerlingen geen enkel probleem; want Plustijd inspireert hen enorm en het is nog leuk en leerzaam ook!