ZMLK De Zevenster zoekt een logopedist (0,4 fte)


Vacature logopedist op De Zevenster
De Zevenster is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen die de Zevenster bezoeken verschillen onderling erg van elkaar. Voor elk kind zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in cognitieve en praktische vaardigheden en in de sociaal emotionele ontwikkeling anders. Belangrijk is uit te gaan van wat een kind kan.

Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal.
Dit geeft een kind gevoel van veiligheid om te kunnen presteren. Vanuit dit veilige gegeven van iets kunnen, wordt de leerstof in kleine stappen uitgebreid, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt omschreven wat er nodig is om deze leerling optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Het onderwijsaanbod aan de SO-afdeling is gericht op de basisvaardigheden: leren lezen, rekenen, taal, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Dit gebeurt in heterogene groepen waarin naast het groepsaanbod individueel gewerkt wordt met de leerlingen. In de VSO-afdeling wordt dit uitgebreid met praktijkvakken en stage.

 Wij zijn op zoek naar:

 • een enthousiaste collega die onze leerlingen screent en deels behandelt;
 • iemand die groepsgerichte logopedie kan bieden;
 • onze leerkrachten kan ondersteunen;
 • voor 0,4 fte per week.

Wij vragen:

 • ervaring en affiniteit met onze doelgroep:
  • Totale communicatie (visualiseren, gebarentaal);
  • Eet- en drink therapie;
 • het liefst ervaring in het speciaal onderwijs;
 • een collega die hart heeft voor de kinderen en een prettige relatie met ouders onderhoudt;
 • een collega die graag meedenkt in het ontwikkelen van goed onderwijs;
 • iemand die ICT-vaardig is en bij voorkeur ervaring heeft in het werken met een leerlingvolgsysteem.

Wij bieden:

 • een collegiaal en zeer ervaren team;
 • een veilig pedagogisch klimaat;
 • een prettige en uitdagende werkomgeving;
 • eventuele scholing gericht op totale communicatie.

Kun jij je vinden in ons profiel, dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet.
Sluitingsdatum: 22 februari 2020.

Informatie:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider:
Martijn van Iersel, tel: 0320- 258757 / 06-14 44 44 34, mail: m.v.iersel@stichtingschool.nl

Inschaling salaris:
OOP-9 , conform CAO Primair Onderwijs. (OOP-9/10  maximaal salaris € 3.817,- bruto per maand o.b.v 1,0 fte).