GMR documenten

metVan de vergaderingen tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur wordt verslag gelegd. Bovendien maakt de GMR een jaarverslag, wat is opgenomen in het jaarverslag van SchOOL (zie de belangrijke documenten).
Hieronder vindt u naast de geldende reglementen ook de vastgestelde notulen vanaf het laatste gepubliceerde jaarverslag.
Wilt u als medewerker of als ouder zelf een vergadering bijwonen, of heeft u een vraag aan de GMR, dan kunt u contact opnemen met de gmr per email: gmrschool@stichtingschool.nl
De huidige bezetting van de GMR is als volgt:

Personele geleding

Edo Oosting                (vz)

Suzanne Duijker          (vice vz)

Nicole van Eijck

Linda Michielsen

Oudergeleding
Bart van Gelder
Miryam Fränkel-Dekker
Marouscha Symor

De GMR vergadert ongeveer 1 maal in de zes weken. Vergaderingen zijn publiek toegankelijk. In verband met Corona vinden de vergaderingen digitaal plaats. Zodra de situatie het toelaat wordt er weer fysiek vergaderd. De normale tijdsduur van de vergadering is 19.30-21.30 uur. Onderstaand de nog geplande vergaderingen voor de GMR voor het schooljaar 22-23. 
Maandag 23 januari met het College van Bestuur   (hierna te noemen CvB)
Donderdag 16 maart met de Raad van Toezicht                                                                                                        Donderdag 30 maart met het CvB                                                                                                                                          Woensdag 17 mei met het CvB                                                                                                                                              Donderdag 29 juni met het CvB

 

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut zijn o.a. de uitgangspunten voor de inrichting van de GMR, de wijze van informatievoorziening en de faciliteiten vastgelegd.
Downloaden

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement wordt concreet gemaakt wat de GMR in welke situaties doet en hoe de GMR werkt.
Downloaden

notulen 30 maart 2023

Downloaden

notulen 23 januari 2023

Downloaden

notulen 24 november 2022

Downloaden

notulen 20 september 2022

Downloaden

notulen 4 juli 2022

Downloaden

notulen 31 maart 2022

Downloaden

notulen 24 januari 2022

Downloaden

notulen 25 november 2021

Downloaden

notulen 22 september 2021

Downloaden

notulen 27 mei 2021

Downloaden

notulen 22 maart 2021

Downloaden

notulen 18 februari 2021

Downloaden

notulen 26 november 2020

Downloaden

notulen 29 september 2020

Downloaden

notulen 4 juni 2020

Downloaden

Notulen 1 april 2020

Downloaden

Notulen 24 februari 2020

Downloaden

Notulen 26 november 2019

Downloaden

Notulen 28 oktober 2019

Downloaden

Notulen 19 september 2019

Downloaden

Notulen 26 juni 2019

Downloaden

Notulen 1 april 2019

Downloaden

Notulen 27 februari 2019

Downloaden

Notulen 15 januari 2019

Downloaden