GMR documenten

Van de vergaderingen tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur wordt verslag gelegd. Bovendien maakt de GMR een jaarverslag, wat is opgenomen in het jaarverslag van SchOOL (zie de belangrijke documenten).
Hieronder vindt u naast de geldende reglementen ook de vastgestelde notulen vanaf het laatste gepubliceerde jaarverslag.
Wilt u als medewerker of als ouder zelf een vergadering bijwonen, of heeft u een vraag aan de GMR, dan kunt u contact opnemen met de gmr per email: gmrschool@stichtingschool.nl
De huidige bezetting van de GMR is als volgt:

Personele geleding

Suzanne Duijker  (vz)

Nicole van Eijck

Edo Oosting (vice vz)

Oudergeleding
Rogier van Scheppingen
Bart van Gelder
Miryam Fränkel-Dekker
Marouscha Symor

De GMR vergadert ongeveer 1 maal in de zes weken. Vergaderingen zijn publiek toegankelijk. In verband met Corona vinden de vergaderingen digitaal plaats. Zodra de situatie het toelaat wordt er weer fysiek vergaderd. De normale tijdsduur van de vergadering is 19.30-21.30 uur. Onderstaand de nog geplande vergaderingen voor de GMR voor het schooljaar 21-22. 
donderdag 18 november met de Raad van Toezicht           (geen openbare vergadering)                                      donderdag 25 november met het College van Bestuur
maandag 24 januari met het College van Bestuur
donderdag 17 maart met de Raad van Toezicht                   (geen openbare vergadering) 
donderdag 31 maart met het College van Bestuur
woensdag 11 mei met het College van Bestuur
maandag 27 juni met het College van Bestuur                      (laatste van het schooljaar)Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut zijn o.a. de uitgangspunten voor de inrichting van de GMR, de wijze van informatievoorziening en de faciliteiten vastgelegd.
Downloaden

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement wordt concreet gemaakt wat de GMR in welke situaties doet en hoe de GMR werkt.
Downloaden

agenda 20 september 2022

Downloaden

notulen 4 juli 2022

Downloaden

notulen 31 maart 2022

Downloaden

notulen 24 januari 2022

Downloaden

notulen 25 november 2021

Downloaden

notulen 22 september 2021

Downloaden

notulen 27 mei 2021

Downloaden

notulen 22 maart 2021

Downloaden

notulen 18 februari 2021

Downloaden

notulen 26 november 2020

Downloaden

notulen 29 september 2020

Downloaden

notulen 4 juni 2020

Downloaden

Notulen 1 april 2020

Downloaden

Notulen 24 februari 2020

Downloaden

Notulen 26 november 2019

Downloaden

Notulen 28 oktober 2019

Downloaden

Notulen 19 september 2019

Downloaden

Notulen 26 juni 2019

Downloaden

Notulen 1 april 2019

Downloaden

Notulen 27 februari 2019

Downloaden

Notulen 15 januari 2019

Downloaden