• Goed onderwijs voor alle kinderen
  Goed onderwijs voor alle kinderen
 • Samen SchOOL zijn
  Samen SchOOL zijn
 • Continu verbeteren
  Continu verbeteren
 • Passend en kwalitatief onderwijs
  Passend en kwalitatief onderwijs

Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad

Onder de stichting vallen 18 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 20 scholen verspreid over Lelystad is er voor elk kind altijd een school in de buurt waar het kan reken op goed onderwijs.

 

Nieuws

Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad                    

Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad                    

wo 6 november 2019

De GMR is aangetreden in december 2015. De zittingstermijn verloopt in december 2019. Middels deze informatie brief roept de verkiezingscommissie op tot kandidaat stelling. De GMR is het orgaan dat instemming en advies recht heeft op beleidskeuzes die door het College van Bestuur worden gemaakt. De GMR is een belangenbehartiger van leerkrachten binnen stichting SchOOl Lees verder

Vieren

do 18 juli 2019

Vieren…. Wat een bijzonder moment om de zomervakantie te beginnen, want er is veel te vieren en te gedenken. Vorige maand was de eerste Lelystad brede meeloopdag in het onderwijs. Veel van onze scholen hebben meegedaan en daarmee een bijdrage geleverd om het onderwijs, in het bijzonder het basisonderwijs, op de kaart te zetten voor Lees verder

GMR zoekt nieuwe leden

di 9 juli 2019

Wil je…           Je mening geven? Ideeën uitwisselen? Meedenken over de toekomst van Stichting SchOOL? Jezelf ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap? Samen zijn we sterker…! De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt nog 3 ouders en 1 personeelslid. Wat doet de GMR eigenlijk? De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse taken. Dat zijn zaken die voor Lees verder

Stichting SchOOL zoekt groepsleerkrachten

do 23 mei 2019

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 20 openbare basisscholen waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen laten wij je groeien’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten Lees verder

Nieuwe masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Schoolleiders en MR

Nieuwe masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Schoolleiders en MR

zo 17 maart 2019

Onderstaand bericht is afkomstig van de website van de VOO, Vereniging voor Openbaar Onderwijs. De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders voorzien in een behoefte. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses wederom te organiseren. De masterclass Samenspel bestuur en (G)MR voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden vindt op woensdag 10 april Lees verder